“Antická tragédie”

ORESTEIA je největší dílo lidského ducha. (Algernon Swinburne)

Prokletí rodu Átreovců se táhne už od krále Tantala. Neúprosně zasahuje i do dalších generací. Msta stíhá mstu a z krvavého prokletí se nedaří vymanit. Na počátku trilogie Oresteia se král Agamemnón vítězně navrací domů ze strastiplné trójské války. Doma jej očekává jeho žena Klytaiméstra a s ní celá obec. Jaké uvítání mu přichystá? Podaří se zbavit rod trýznivého prokletí? Můžete o tom rozhodnout i Vy. Jediná zachovaná antická trilogie poprvé v Městském divadle Zlín.

ORESTEIA při své premiéře v roce 458 př. Kr. propojila celou athénskou obec v jeden celek. Dokáže spojit i nás! Oresteia – zázračné propojení bohů a lidí, diváků a herců, hudby a slova, mýtu a současnosti. Spojujeme vše do nového, neobvyklého celku.

Proto Vás čeká:

Každá část trilogie v jiném překladu.

Každá část trilogie v jiném kostýmovém duchu.

A každá část s hudbou jiného hudebního skladatele.

Spojujeme instituce: Po fenomenálním úspěchu Smrti Hippodamie spojilo opět síly Městské divadlo Zlín s Filharmonií Bohuslava Martinů.

Spojujeme prostory: Poprvé ve Zlíně bude hlediště zároveň jevištěm a jeviště hledištěm! Díky atraktivnímu propojení obou prostor do jednoho celku odhalte s námi skrytý půvab architektury zlínského divadla. Chcete-li, můžete si vychutnat pohled, který zažívají pouze herci.

Oresteia ve Zlíně – největší dílo lidského ducha, jak ho vidí režisér Jan Antonín Pitínský. Buďte u toho!

 

Realizační tým:

Překlad: Václav Renč (Agamemnón), Vladimír Šrámek (Oběť mrtvým), Petr Borkovec, Matyáš Havrda (Laskavé bohyně)

Režie: Jan Antonín Pitínský

Dramaturgie: Vladimír Fekar

Scéna: Miloslav Fekar

Kostýmy: Eva Jiřikovská

Pohybová spolupráce: Petr Liška

Hudba: Richard Dvořák (Agamemnón), Petr Hromádka (Oběť mrtvým), Vít Zouhar (Laskavé bohyně)

Hudebníci: členové Filharmonie Bohuslava Martinů

Inspice: Tomáš Komínek / Jakub Malovaný

Nápověda: Eva Borovičková / Jana Drgová

 

Délka představení: 1. díl: 50 minut, 2. díl: 50 minut, 3. díl: 50 minut (představení má dvě přestávky)

Premiéra: 28. 04. 2012

Derniéra: 02. 05. 2013

 

Obsazení:

Marek Příkazký (Strážný), Pavel Vacek (Strážný), Radoslav Šopík (Agamemnón), Helena Čermáková (Klytaiméstra, Přízrak Klytaiméstry), Marta Bačíková (Kassandra, Pátá otrokyně, Sbor Erinyjí), Jan Leflík (Posel), Gustav Řezníček (Aigisthós), Pavel Leicman (První stařec, Náčelník sboru), Ivan Řehák (Druhý stařec, Sbor), Milan Hloušek (Třetí stařec, Sbor), Rostislav Marek (Čtvrtý stařec, Sbor), Josef Koller (Pátý stařec, Sbor), Roman Blumaier (Šestý stařec, Sbor), Zdeněk Lambor (Sedmý stařec, Sbor, Pyladés), Radovan Král (Orestés), Kateřina Liďáková / Markéta Kalužíková (Élektra, Sbor Erinyjí), Hana Tomáš Briešťanská (První otrokyně, Věštkyně), Milena Marcilisová (Druhá otrokyně, Sbor Erinyjí), Jana Tomečková (Třetí otrokyně, Sbor Erinyjí), Eva Daňková (Čtvrtá otrokyně, Athéna), Romana Julinová (Chůva), Luděk Randár (Apollón), Stanislav Valla (Sbor), Petr Lukáš (Sbor), Jana Hvozdenská (Šestá otrokyně, Sbor Erinyjí), Nikola Hauerlandová (Sedmá otrokyně, Sbor Erinyjí), Sabina Stradějová (Osmá otrokyně), Anna Pekárková (Dechový sextet krále Agamemnóna), Tereza Najbrtová (Dechový sextet krále Agamemnóna), Jakub Malovaný (Dechový sextet krále Agamemnóna), Barbora Najbrtová (Dechový sextet krále Agamemnóna), Jana Dohnalová (Dechový sextet krále Agamemnóna), Alena Týmová (Dechový sextet krále Agamemnóna)

 

Ocenění:

Divácká anketa Aplaus 2012: 2. místo v kategorii “Inscenace sezóny 2011/2012”