Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Nadace Tomáše Bati připravují jedinečnou akci, která má ve Zlíně dlouhou tradici. Konference Baťův odkaz světu 2024 s podtitulem „Síla lidského potenciálu a technologií“ se uskuteční 24. – 25. dubna 2024 a bude nejenom odborným setkáním, ale také inspirativním a poutavým zážitkem.

PROČ NA KONFERENCI PŘIJÍT?

Tato výjimečná konference má ve Zlíně dlouholetou tradici, koná se jednou za pět let a tentokrát se organizátorům podařilo získat více než padesát výrazných osobností z firemního, akademického i veřejného života pro účast v moderovaných diskusích na plenárním zasedání, v šesti sekcích a devíti workshopech. „Návštěvníci konference tak budou mít ojedinělou příležitost se s těmito významnými odborníky setkat, vyměnit si názory a sdílet zkušenosti na aktuální téma – lidé a technologie pro dnešní i budoucí svět,“ popisuje jedna z organizátorek konference Drahomíra Pavelková.

BAŤŮV ODKAZ PRO SOUČASNOT

Tomáš Baťa předvídal změnu, která ve společnosti nastane, a měnil přístup k lidem i rozvíjení firmy tak, aby stroje, které nahrazovaly lidskou práci, nahradily pouze práci, nikoliv lidi samotné. Jak je možné se inspirovat některými jeho myšlenkami, přestože vznikly před sto lety? „Na úvod je důležité zmínit skutečnost, že se nebude jednat o žádnou historickou konferenci, která by vzpomínala na to, jak fungoval Systém řízení Baťa. Naopak. Budou sdíleny informace z firem a institucí, které se baťovským přístupem inspirují a využívají jej v současné praxi, kterou rozvíjí tvůrčím způsobem,“ vysvětluje ředitelka Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková.

CO SE BUDE DÍT?

Během konference se uskuteční hned celá řada moderovaných diskusí a workshopů. Chybět nebudou aktuální ekonomická témata, očekává se velmi živá diskuse o nových podnikatelských výzvách, o synergii lidí a technologií, o technologiích měnících úkoly a možnosti průmyslového inženýrství, i o tom, jak na službu zákazníkovi či řízení měst a regionů v digitální době. „Konference rozhodně nebude pouhým vzpomínáním na baťovskou éru, nicméně myšlení, způsoby řízení i přístup Tomáše Bati a jeho následovníků k podnikání, vzdělávání a k veřejnému životu pořád zůstávají velkou inspirací. Filozofie Tomáše Bati, znějící, že „nejistotě v budoucnosti můžeme předejít jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních lidech,“ je i v dnešní době a pro budoucnost podnikání a vzdělávání nesmírně aktuální,“ doplňuje děkan Fakulty managementu a ekonomiky David Tuček.

V rámci plenárního zasedání – moderované diskuse se role moderátora ujme profesor Ján Košturiak, který bude zpovídat významné osobnosti podnikatelského a akademického světa i veřejného sektoru. Hlubší seznámení s problematikou a zapojení se do diskuse bude účastníkům nabídnuto v následujících sekcích:

o   Česko-slovenské fórum průmyslových inženýrů

  1. A) Nové úkoly a požadavky na průmyslové inženýry 
  2. B) Jak nové technologie mění průmyslové inženýrství?

o   Podnikatelské výzvy: s lidmi a/nebo digitálně?

  1. A) Lidé a technologie: Synergie pro budoucnost
  2. B) Služba zákazníkovi v digitální době

o   Lidé a technologie v řízení měst a regionů

  1. A) Rozhodování místních samospráv: data vs. emoce
  2. B) Řízení chytrých měst a regionů: realita vs. vize

Účastníky však čeká také bohatý doprovodný program v podobě exkurzí a výstav. „Návštěvníci se budou moct seznámit například s výstavou Tvůrci fenoménu Baťa, která představuje stěžejní osobnosti firmy Baťa, jež tvořily spolu s Tomášem Baťou. Dále bude k vidění výstava Buď prvním!, která pro změnu představuje prvenství firmy Baťa v různých oblastech, včetně sociální péče a edukační činnosti. Opomenuta nezůstane ani současná tvorba, a to prostřednictvím umělkyně Báry z Nikolajky, která je autorkou výstavy Baťa sobě. K tomu všemu se mohou účastníci těšit i na tematický společenský večer přímo v Baťově vile,“ doplnil Jakub Malovaný, projektový manažer Nadace Tomáše Bati.

VYBRALI JSME Z ŘEČNÍKŮ: NA KOHO SE MŮŽETE TĚŠIT Z NAŠEHO REGIONU?

Stanislav MARTINEC (KOMA Modular s.r.o.)
Majitel a jednatel KOMA Modular, propagátor modulární výstavby a vizionář. V roce 1992 založil firmu KOMA Modular, zaměřenou nejprve na kontejnerovou, později na modulární výstavbu. Firmu vybudoval na pilířích jako je kvalita a inovace. Díky tomu neustále posouvá hranice modularity a společně s firmou KOMA má za sebou komplikované projekty výstavby jako je přibližně 100 školských zařízení, architektonicky oceněný EXPO pavilon v Miláně 2015, první modulární nemocniční pavilon a nyní dodávka modulárních letišť v Senegalu. Řadí se tak mezi přední české výrobce modulárních staveb. Je příznivcem Tomáše Bati, kterým se dodnes inspiruje. Ve firmě zavedl tzv. Všeobecnou KOMA školu, kterou absolvuje každý zaměstnanec firmy. Cílem je představit firemní poslání, vize a hodnoty, průběh zakázky firmou a vnější i vnitřní zákazníky firmy. Tímto se spoluvytváří firemní KOMA kultura a sounáležitost jednotlivých pracovníků s firmou.

Libor LÁZNIČKA (Continental Barum spol. s r.o.)
Narodil se ve Zlíně, vystudoval VŠCHT v Praze. Absolvoval dvouletou stáž v centrále koncernu Continental AG v Hannoveru. V letech 2003–2005 působil v Continental Matador Púchov jako ředitel výroby. V současnosti působí ve funkci jednatele firmy Continental Barum v Otrokovicích. Po svém nástupu do nejvyšší funkce v závodě Otrokovice vybudoval mladý efektivní tým s vysokou dynamikou, orientovaný na další budoucnost podniku. Je místopředsedou Správní rady UTB ve Zlíně, členem Vědecké rady UTB ve Zlíně, přednáší pro „Nadané studenty“ na Fakultě managementu a ekonomiky.

Petr ZELÍK (OXALIS)
Petr Zelík je absolventem VŠE v Praze. V roce 1993 založil společnost OXALIS, která se zabývá dovozem, zpracováním a prodejem sypaných čajů a také výběrové kávy. Firma provozuje 26 vlastních specializovaných prodejen v České republice a 4 na Slovensku. V tuzemsku spolupracuje navíc s 30 franšízanty. Vedle domácí distribuce prodává OXALIS své produkty do 35 zemí světa. Petr Zelík pravidelně navštěvuje čajové zahrady a kávové farmy v různých částech planety, na místě poznává pěstitele, výrobní procesy, ochutnává a vybírá produkty. Za čajem se vypravil několikrát na různá místa v Číně a Indii, navštívil Srí Lanku, Japonsko, Jižní Koreu, Jihoafrickou republiku. Za výběrovou kávou vyrazil do Panamy, Kostariky, Etiopie nebo Keni. Degustace čaje nebo kávy je jeho každodenní náplní. Zúčastnil se tisíců kontrolních nebo hodnotících ochutnávek.

Marian LEŽÁK (starosta Luhačovic)
Vystudoval obor Finance na Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a od roku 2018 je starostou města Luhačovice, které se pod jeho vedením opakovaně stalo Nejlepším místem pro život ve Zlínském kraji. Za důležitou považuje komunikaci s občany, a právě změnu v náladě místních lidí a úspěšnou snahu o spolupráci mezi místními spolky a organizacemi vnímá jako zásadní. Jsou to hlavní důvody toho, proč se staly Luhačovice Nejlepším místem pro život ve Zlínském kraji. Pod jeho vedením prošlo město Luhačovice také svěží proměnou v oblasti propagace a společenského života.

Martin BERNÁTEK (Ovečkárna.cz)
Martin je founder e-shopu Ovečkárna.cz, který dovedl až k 300 mil. obratu. Od obyčejného stánku vybudoval silnou firmu, která expandovala a již úspěšně funguje na 4 zahraničních trzích. Od založení si prošel všemi funkcemi, a to od CEO, CMO až po řízení rychle rostoucí firmy s šedesáti zaměstnanci. Po prodeji Ovečkárny se rozhodl pomáhat a budovat českou e-commerce a snaží se šířit povědomí o Brand leadershipu, díky tomu přispívá k rozvoji firem v různých odvětvích. Mimo jiné je vášnivým sportovcem.

Všechny řečníky, veškeré další podrobnosti o konferenci Baťův odkaz světu 2024 i možnosti přihlášení najdete na stránkách www.batuvodkazsvetu.cz.

Zdroj: Nadace Tomáše Bati