Po úspěšných pilotních prohlídkách koncem loňského roku se zástupci Baťovy a Zikmundovy vily domluvili na spuštění pravidelných společných komentovaných prohlídkách. Podzimní dva termíny se setkaly s velkým zájmem a nadšením z řad návštěvníků. V letošním roce se tak prohlídky budou konat pravidelně v hlavní turistickou sezonu během jara a léta každou poslední sobotu v měsíci.

Tato iniciativa představuje unikátní příležitost pro návštěvníky prozkoumat dvě významné kulturní památky a seznámit se s historií a odkazem významných osobností, které tyto vily reprezentují. Baťova vila, známá svým modernistickým designem a historií spojenou s průmyslnickou rodinou Baťů, a Zikmundova vila, symbolizující dobrodružství a objevitelského ducha Miroslava Zikmunda, společně tvoří fascinující dvojici, která odráží bohatství české historie a kultury.

„Cítíme, že tyto společné prohlídky nejen podporují kulturní vzdělávání, ale také posilují vazby mezi našimi institucemi,” říká ředitelka Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková.

První komentované prohlídky v letošním roce jsou naplánovány na sobotu 30. března. Společná prohlídka bude trvat zpravidla dvě hodiny a zahrnuje průvodce v každé vile zvlášť, který přiblíží jejich historii, život, architekturu a význam obou vil v kontextu doby.

„Tato spolupráce je skvělým příkladem toho, jak mohou dvě samostatné kulturní instituce pracovat společně ve prospěch veřejnosti. Věříme, že naše společné prohlídky nejen obohatí návštěvníky, ale také přispějí k hlubšímu pochopení našeho kulturního dědictví,” doplnila ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila Dagmar Výlupková.

Jednotnou vstupenku na prohlídku obou vil je možné zakoupit na webových stránkách Zikmundovy vily (www.zikmundovavila.cz).

Další informace jsou k nalezení na webových stránkách Zikmundovy i Baťovy vily.

Zdroj: Nadace Tomáše Bati