V úterý 12. července 2022 si připomeneme 90 let od tragické smrti zakladatele baťovského impéria Tomáše Bati a jeho pilota Jindřicha Broučka. Při této příležitosti pořádá Nadace Tomáše Bati dvě unikátní akce, kdy jedna z nich proběhne ve zlínském Parku Komenského a ta druhá se uskuteční přímo v Baťově vile.

“Buď prvním!”

Nadace Tomáše Bati a statutární město Zlín vás zvou na slavnostní vernisáž k výstavě „Buď prvním!“, která se uskuteční 11. července 2022 od 18 hodin v Parku Komenského.

Výstava, pojmenovaná po ikonickém hesle firmy Baťa, představuje průkopnické aktivy, které proslavily Zlín celosvětově, a připomíná 90 výročí úmrtí Tomáše Bati způsobem, který pro něj byl tak typickým – skrze průkopnictví.

Baťovská filozofie je postavena na sdílení pozitivních podnětů, které inspirují ostatní k tvoření a růstu. Jakožto nositelé baťovského odkazu jsme hledali způsob, jak připomenout toto významné výročí skrze aktivitu, která by zmíněné poselství naplňovala. Výstava ve veřejném prostoru, která je oslavou šikovnosti a umu člověka, se nám jevila jako nejpříhodnější,“ prozradil Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati.

Autory výstavy jsou Gabriela Končitíková a Jakub Malovaný z Nadace Tomáše Bati a Vladimír Parízek, který patří mezi dlouholeté obdivovatele baťovského odkazu.

Cílem výstavy je definovat hlavní průkopnické aktivy firmy Baťa, které ve své činnosti uplatnila jako první, nebo se mezi první zařadila. Zaměřuje se na definování prvenství firmy Baťa, a to nejen v oblasti technologií, inovování nebo výroby, ale také co se pracovních podmínek a běžného života v zahradním městě týče. Opomenuta není ani oblast architektury, stavitelství, výroby, distribuce, exportu, personálních principů, služeb zákazníkovi, obchodních technik a nástrojů reklamy.

Většinou, když se zmíní průkopnictví firmy Baťa, jej očekáváme v oblasti výroby, dopravy či jiného technologického zaměření. Důležité je však také zmínit prvenství v oblasti personální, sociální a vzdělávací. Například firma Baťa byla první firmou, ve které nebyla výše mzdy určena pohlavím či délkou pracovního poměru, ale pouze pracovním výkonem. Byla také první firmou, která otevřela firemní autoškolu, zavedla povinné návštěvy psychologické poradny pro své spolupracovníky, nebo založila službu leteckých taxíků,“ uvedla Gabriela Končitíková.

Prvenství firmy zasahovala i do celkového fungování města Zlín, které bylo bezesporu ovlivněno také tím, že byl Tomáš Baťa od roku 1923 jeho starostou. „Zajímavá jsou proto také prvenství, která ovlivnila život každého občana ve Zlíně, nejenom spolupracovníků firmy Baťa. Mezi ně patří skutečnost, že firma Baťa jako soukromý subjekt převzala na své náklady kompletní čištění ulic a výsadbu stromů. Silně ovlivnila také kulturní život ve městě. Vydávala nejširší spektrum denního tisku, magazínů i odborných časopisů. Byla první, která zavedla například povinnost knihoven na každé dílně,“ doplnil Jakub Malovaný.

Výstava bude ve zlínském parku k vidění až do 30. září 2022. Pokud byste si ji nestihli prohlédnout osobně, můžete ji shlédnout i v online podobě, a to na webu budprvnim.cz. „Online verze umožní lidem vracet se k baťovským myšlenkám, které výstava prezentuje, také z pohodlí domova. Nejprve bude uveřejněna česká verze výstavy, do konce prázdnin pak plánujeme vytvořit také anglickou verzi. Cílem je zprostředkovat výstavu i zahraničním příznivcům baťovského odkazu,“ sdělil Vladimír Parízek, autor webu.

Výstava je součástí kulturních a vzdělávacích aktivit, které Nadace Tomáše Bati společně se statutárním městem Zlín připomíná, a to nejenom v rámci 90 let od výročí úmrtí Tomáše Bati, ale také v rámci výročí 700 let města samotného.

„Při těchto dvou významných výročích cítíme jistou možnost připomínat si určitou krásu naší historie, která zejména v oblasti baťovského odkazu fascinuje svou nadčasovostí a nabízí inspiraci pro současnost. Zároveň také vznikají krásné příležitosti pro vytváření a propojovaní kulturních zážitků. Přijďte se přesvědčit na vernisáž, ze které si kromě toho baťovského zážitku můžete odnést i zážitek hudební, a to skrze vystoupení Stanislava Bartošíka z kapely Fleret a Petra Vítka z hudební skupiny Cestující hudba,“ uzavřel Jakub Malovaný.

90 let inspirace: Jedinečné baťovské texty – konečně dostupné čtenářům

V rámci připomenutí 90 let od posledního vzletu Tomáše Bati a 700 let od vzniku města Zlín se Nadace Tomáše Bati rozhodla znovu vydat hned tři významné baťovské publikace.

Jedinečné baťovské texty jsou po dlouhých letech znovu vydané a tak se mohou nejenom zájemci o filozofii Baťa, ale také celá široká veřejnost, zase seznámit s publikacemi, které měly pro firmu Baťa zásadní význam. Tomáš Baťa mnohokrát apeloval na skutečnost, že neodkazuje budoucím generacím budovy ani stroje, ale systém, který má zůstat k užitku všem. „Nadace Tomáše Bati se již dlouhodobě věnuje opětovnému publikování původních baťovských textů. Jsem velmi potěšen, že v letošním tak významném roce si můžeme dovolit přinést na světlo tyto významné texty. Nejedná se již o texty popularizační, jsou to publikace, které měly svůj důležitý význam ve firmě Baťa. Mám radost, že Gabriela Končitíková a Jakub Malovaný našli odvahu se do této práce pustit a připravili tři významné publikace pro současného čtenáře,“ prozradil Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati.

První z nich se jmenuje Zámožnost všem, prostřednictvím které Tomáš Baťa poukazoval na důležitost finanční gramotnosti.

Druhá ojedinělá brožura nese název Do nové práce a jedná se o základní dokument, který seznámil každého nového spolupracovníka s idejemi Tomáše i Jana Antonína. „Do nové práce byla malá, útlá publikace, která seznámila každého nově příchozího spolupracovníka s hlavní filozofií firmy Baťa. Vyšla v několika vydáních, která se jemně lišila. Nejzásadnější rozdíl je mezi vydáními v letech 1927 a 1933, proto jsme se rozhodli vydat obě verze zároveň. Je to neskutečně nadčasový dokument, ze kterého je patrné, že už v roce 1927 připravila firma Baťa pro své spolupracovníky několik desater – například Duševního zdraví, Fyzického zdraví i Deset důvodů, proč si zacvičit. Tato útlá publikace je inspirací i pro mnoho současných firem v tom slova smyslu, že napovídá, co by měla obsahovat adaptační brožura pro všechny nově příchozí,“ uvedla Gabriela Končitíková. „Historická hodnota dokumentu a zároveň jeho nadčasovost je patrná také ze způsobu použitého jazyka i stylu komunikace vůči nově příchozím do firmy. Například sedmibodová definice Jana Antonína Bati, která je uvedena ve vydání z roku 1933, promlouvá ke čtenáři s apelem na uvědomění si, zda jste v myšlenkovém souladu s potřebami firmy, a jasně definuje, koho firma nepotřebuje. Například v jednom z bodů je uvedeno, že firma nepotřebuje „člověka, který se nechce vzdělávat a zlepšovat své majetkové poměry“, stejně jako nepotřebuje „člověka, který zaměstnání ve firmě Baťa považuje jen za předmět dočasného využívání pro vlastní cíle“. Tyto a mnohé další myšlenky umožnily lidem lépe pochopit, co od nich firma Baťa žádá, a sice že se nebude jednat pouze o pracovní výkon, ale i o osobní zainteresovanost ve firemní kultuře,“ doplnil Jakub Malovaný.

V neposlední řadě budou veřejnosti představeny také Rozhovory Tomáše Bati a Huga Vavrečky: Jak překonat hospodářskou krizi, které mnohého čtenáře možná překvapí svou aktuálností, když poměrně přesně definují i krizi současnou. „Osobně si myslím, že se jedná o jeden z nejsilnějších dokumentů, které nám Tomáš Baťa zanechal. Pokud ještě přihlédneme ke skutečnosti, že podklady k němu, tedy rozhovory mezi Tomášem Baťou a Hugem Vavrečkou probíhaly jen několik měsíců před oním tragickým letem, jedná se opravdu o jedno z posledních poselství,“ zmínila Gabriela Končitíková. Nadčasovostí textu byl překvapen také Ivan Baťka, generální ředitel společnosti Fosfa, a. s., který se po přečtení jeho elektronické verze rozhodl podpořit knižní publikování rozhovorů těchto dvou významných mužů.

Slavnostní představení všech publikací se uskuteční 13. července 2022 od 17 hodin v prostorách vily Tomáše Bati. Jste srdečně zváni. Můžete se těšit také na doprovodný kulturní program.

Jsme potěšeni, že v baťovském odkazu je možné propojovat různé skupiny lidí, kteří se jim inspirují z odlišných úhlů a perspektiv. Toto vzájemné prolínání a propojovaní vytváří jedinečný prostor pro vznik nových myšlenek a idejí. Roli kmotra publikací přijal Dodo Gombár, významný československý divadelní režisér, autor her Baťa Tomáš, živý a Tomáš Baťa III,“ dodal Jakub Malovaný. Po slavnostním křtu bude možné knihy zakoupit přímo v Nadaci Tomáše Bati i na jejím eshopu, ale také ve vybraných knihkupectvích.

Své místo na představení publikací si rezervujete na adrese sekretariat@batova-vila.cz nebo telefonicky na čísle 577 219 083, případně na 605 459 181.

Více informací, týkajících se obou připravovaných akcí, najdete na www.nadacetomasebati.cz.

 

Zdroj: Nadace Tomáše Bati