V pátek 1. září 2023 uplyne patnáct let od úmrtí výjimečné osobnosti světového formátu – Tomáše Bati juniora, pod jehož vedením se firma Baťa zapsala do Guinessovy knihy rekordů, jakožto největší výrobce obuvi na světě. Nadace Tomáše Bati ve spolupráci se statutárním městem Zlín chystá při této příležitosti pietní akt přímo v zahradě u jeho rodného domu, dnes známého jako Baťova vila.

Tomáš Baťa junior se narodil v roce 1914 a takřka celý život kráčel ve šlépějích svého otce, což vyústilo ve skutečnost, že pod jeho vedením dosáhl koncern Baťa historicky největšího rozmachu. Byl propagátorem odpovědného kapitalismu a říkal, že „úkolem zahraničních firem je jiné země obohacovat, nikoliv vykořisťovat.“Když se ale přesto zmíní jméno Baťa, většině lidem se vybaví právě příběh jeho otce. Jistě nebylo jednoduché, být synem největšího exportéra obuvi na světě. Celoživotně se potkával se srovnáváním a často dokonce i s tím, že si jej lidé zaměňovali.

„Tomáš Baťa junior se dokázal vypořádat s těžkou situací po roce 1945, kdy byla matka celého koncernu – továrna ve Zlíně – znárodněna a spadla za ní železná opona. Exil nalezl v Kanadě, kde opět plně rozběhl výrobu obuvi přesně tak, jak to uměl po baťovsku ze Zlína, a taky tam vytvořil zázemí pro stovky lidí z baťovského Zlína, kteří hledali útočiště v zahraničním exilu. Přišlo ovšem další těžké období, kdy pracně získával firmu Baťa zpět a stavěl ji znovu na nohy,“ říká Gabriela Končitíková, ředitelka Nadace Tomáše Bati s tím, že ačkoliv Tomík, jak se Tomáši Baťovi juniorovi přezdívalo, pokračoval v díle svého otce znamenitě a výrobu obuvi se mu podařilo několikrát znásobit, v naší zemi je znám méně, než jeho otec nebo nevlastní strýc Jan Antonín Baťa. „Důvod je logický a pochopitelný – život Tomáše Bati juniora se odehrával v zahraničí, a to v době, kdy v naší zemi vládl komunismus a jméno Baťa muselo být zapomenuto. V zahraničí byl však Tomáš Baťa junior celosvětově známý podnikatel, a ačkoliv přijal kanadské občanství, vždy se hrdě hlásil k tomu, že je Čechoslovák,“ dodává Končitíková.

Osobnost Tomáše Bati juniora připomene Nadace Tomáše Bati v den výročí jeho úmrtí, a to v pátek 1. září od 10 hodin přímo v zahradě u Baťovy vily, kde připravila ve spolupráci se statutárním městem Zlín pietní akt. „Při této příležitosti bude veřejnosti představena také jedinečná publikace s názvem Švec s posláním, která vychází poprvé v češtině a na základě faktů i vzpomínek rodiny a blízkých spolupracovníků mapuje celý ten neuvěřitelně bohatý a naplněný život Tomáše Bati juniora,“ doplňuje Jakub Malovaný, projektový manažer Nadace Tomáše Bati.

 

Zdroj: Nadace Tomáše Bati