PODPALUBNÍ DENÍK: 04

Opravdu není povolanější osoby, která by se lépe orientovala v rozsáhlém odkazu pánů inženýrů Hanzelky a Zikmunda. Magdalena Preiningerová je se značkou H+Z pevně spjatá. Mimo jiné má dlouhodobě na starost archiv těchto legendárních cestovatelů, po jejichž stopách brzy vyrazí Expedice Z101 v čele s Tomášem Vaňourkem.

Magdalena Preiningerová vystudovala archivnictví na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1999 pracuje v Archivu Hanzelky a Zikmunda Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde spravuje fondy českých cestovatelů, a to nejenom pánů Hanzelky a Zikmunda, ale například taky Eduarda Ingriše, Stanislava Škuliny nebo Jana Havlasy.

Materiály Archivu H+Z jsou využívány k výstavám, publikování i studiu, avšak v současné době jsou hlavně nedílnou součástí příprav na blížící se Expedici Z101. Ta už za pár týdnů vyrazí do Afriky a Jižní Ameriky s jasným cílem – nejenom věrně kopírovat, ale především po více jak sedmdesáti letech rozšiřovat památnou cestu Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky.

Paní doktorko, prozraďte, co přesně máte v muzeu na starost? Co všechno pro značku H+Z děláte?

Jsem kurátorem sbírky, která se jmenuje Archiv Hanzelky a Zikmunda, což je vlastně samostatné pracoviště v rámci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které sdružuje nejenom fond Hanzelky a Zikmunda, ale také dalších českých cestovatelů. Doufám, že pro značku H+Z děláme dost. Třeba už jenom tím, že jsme před lety společně s panem doktorem Karlem Pavlištíkem (pozn.: špičkovým etnografem a folkloristou), který byl hlavním iniciátorem celé myšlenky a který oba pány cestovatele přesvědčil, že nejlépe bude jejich fondu právě ve zlínském muzeu, všechen materiál převezli – z Jižních Čech od pana Hanzelky a ze zlínských Niv od pana Zikmunda – a postupně jsme ho zpracovávali, ukládali, popisovali, evidovali a hlavně zpřístupňovali. Byl to náš velký cíl, poskytnout tyto fondy široké veřejnosti. Stále se snažíme o to, aby byl lidem celý ten bohatý archiv jakousi inspirací.

Čím byl podle vás vztah pánů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda výjimečný?

Řekla bych, že výjimečný byl v tom, že šlo o dva velmi čestné muže, kteří drželi slovo a ctili své závazky. A nejenom k vnějšku a k okolí, ale především sami k sobě.

V čem byli tito cestovatelé stejní a v čem se naopak zásadně lišili?

Stejní byli určitě v pracovitosti, ve snaze dozvědět se co nejvíc o všem, co kolem sebe vidí, a taky v již zmíněné čestnosti a v lidskosti, protože oba pány skutečně zajímali lidé a jejich osudy. A v čem byli jiní? Pan Zikmund byl odjakživa ten systematik, velice dbal na pečlivost a přesné detaily, což je v něm zakořeněné od dětství. Nicméně do určité tomu naučil i pana Hanzelku, který byl podle všeho zase bezprostřednější a snad i ráznější.

Magdalena Preiningerová ve společnosti Miroslava Zikmunda (vlevo) a Karla Pavlištíka.

Povídáme si uprostřed výstavy s názvem Jiří Hanzelka 100 let, kterou ještě bohužel veřejnost neměla možnost navštívit, a to kvůli současným vládním opatřením. Co nového přináší? Na co se můžou lidé těšit?

Jedná se o připomínku života a díla pana Jiřího Hanzelky při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin. Vidíme tady například rozsáhlý životopis pana Hanzelky, fotky z jeho pracovního i osobního života a taky celou řadu interaktivních i edukačních částí. Zajímavostí pak jsou materiály, které ukrývá náš depozitář, jako třeba různé výstřižky z tisku, skrze které představíme návštěvníkům rozhovory a články Jiřího Hanzelky, které dosud nebyly plně publikovány. Vystavené materiály doplňují i srovnávací fotografie z dílny Tomáše Vaňourka a Lukáše Sochy, které vznikly v roce 2018 v rámci projektu Zikmund100, ale ty už samozřejmě mohla veřejnost vidět v uplynulých letech, a to nejenom u nás ve Zlíně. Nutno dodat, že právě tyto fotografie prezentujeme jako výraz úcty a jako poctu pánům Hanzelkovi a Zikmundovi, legendám českého cestovatelství.

Tomáš Vaňourek už brzy naváže na zmíněný projekt Zikmund100, a to s Expedicí Z101, která vyrazí po stopách Hanzelky a Zikmunda po Africe a Jižní Americe. Co na tento nápad říkáte?

Osobně jsem moc ráda, že se do takových projektů mladí lidé pouští. Za zlínské muzeum i Archiv Hanzelky a Zikmunda jsem nadšená, protože se jasně ukazuje, že toto dílo dodnes inspiruje a dodnes má co říci, nejenom pamětníkům, ale i mladé generaci. Záměr Tomáše Vaňourka chválím a věřím, že to všechno dobře dopadne. Společně s Lukášem Sochou mě přesvědčil už tím, že se v roce 2018 vydal na cestu Asií, taktéž po stopách Hanzelky a Zikmunda, ze které vznikl nejenom film Cesta jako žádná ze sta, ale především ta rozsáhlá kolekce téměř dvou stovek srovnávacích fotografií. Mimochodem, ta kolekce je nyní uložená v našem muzeu, takže ji můžeme poskytovat k nahlédnutí dalším cestovatelům a badatelům.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně bude s Expedicí Z101 úzce spolupracovat. Jak to bude probíhat? Jak budete Tomášovi na cestě pomáhat?

Já doufám, že už pomáháme, protože přípravy na tuto expedici jsou v plném proudu poměrně dlouhou dobu. Součástí těch příprav je pochopitelně poctivé studium materiálu – písemností, fotografií či filmů – které Tomášovi muzeum poskytuje. Pomocnou ruku mu ale podal i Klub H+Z, spolek, který vznikl na podporu šíření myšlenek a díla Hanzelky a Zikmunda a kterého je navíc Tomáš členem. Od klubu Tomáš dostal podporu nejenom morální, ale i praktickou, protože se pomalu domlouváme například na různých publikačních možnostech. A jak budeme pomáhat během cesty? Pevně doufám, že budeme hlavně v pravidelném spojení a že budeme Expedici Z101 dodávat materiály, které celé její putování usnadní. Zároveň se těším, že to, co Tomáš natočí a vyfotí, se pak zase odrazí v našich fondech.

 

ARCHIV H+Z V MUZEU JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

Archiv H+Z, v němž je uchováván osobní fond inženýrů Hanzelky a Zikmunda, vznikl díky jejich dlouholetým osobním kontaktům s etnografem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně PhDr. Karlem Pavlištíkem. Vybudování vlastního Archivu H+Z předcházelo vytvoření stálé expozice „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly“ ve zlínském zámku, na jejímž scénáři i realizaci se významně podílel Miroslav Zikmund a kterou architektonicky i výtvarně nápaditě vyřešil Ladislav Včelař.

Rozsáhlý a dosud neuzavřený osobní fond ing. Hanzelky a Zikmunda vznikl převážně v průběhu jejich cesty Evropou, Afrikou a Latinskou Amerikou v letech 1947 – 1950 a Asií, Oceánií a rozlehlým územím bývalého SSSR v letech 1959 – 1964. Obsahuje více než 100 běžných metrů písemností (korespondence,  deníků, map, výstřižků, přípravných materiálů pro knihy, rukopisů reportáží a cestovní a účetní dokumentace), 120 000 negativů a diapozitivů, asi 50 000 pozitivů a kontaktních  fotografií, 150 filmů H+Z, asi 1 000 ks upomínkových předmětů, suvenýrů a trofejí, sbírku mincí, sbírku pohlednic a herbář.

Technické vybavení archivu, proces ošetření, třídění, evidence i adekvátní tezaurace rozsáhlého souboru podpořilo finančně i společensky Ministerstvo kultury České republiky. Novou etapu rozvoje Archivu H+Z charakterizuje soustřeďování osobních fondů osobností z druhé poloviny minulého století, jejichž aktivity a dílo souvisí s cestovatelskými aktivitami inženýrů Hanzelky a Zikmunda  nebo jsou jimi i v současnosti inspirovány a na ně navazují.

Díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky mohl být v roce 2001 převezen ze Spojených států do České republiky i pozoruhodný osobní fond Eduarda Ingriše, který z popudu ing. M. Zikmunda darovala Muzeu jihovýchodní Moravy paní Nina Ingrišová. Zvláštní a cennou součástí osobního fondu E. Ingriše je část osobního fondu českého spisovatele, cestovatele, diplomata a botanika dr. Jana Havlasy. Kromě desítek jeho románů obsahuje tento soubor cenné dopisy, sbírku dobových pohlednic z celého světa a především asi 2 000 negativů a fotografií z let 1904 – 1960 z cest Jana Havlasy po Severní a Jižní Americe,  Asii a Oceánii.

V roce 2002 věnuje Helena Šťastná, účastnice africké expedice Marie a Stanislava Škulinových z r. 1946 – 1950, Archivu H+Z vynikající fotodokumentaci a kolekci pohlednic. Fondy uložené v Archivu H+Z jsou využívány pro studium, výstavy, publikace a nová vydání knih i filmů.

Společenské a vzdělávací akce využívající charakteristické činnosti Archivu H+Z jsou organizovány v úzké spolupráci s Klubem H+Z Zlín, občanským sdružením pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Klub H+Z působí ve Zlíně od roku 1998, usiluje o to, aby zejména mladá generace nacházela v duchovním odkazu inženýrů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda inspiraci pro úsilí o kvalitní vzdělání a snahu poznávat svět.

(Zdroj: muzeum-zlin.cz)

 

PODÍVEJTE SE NA KRÁTKÝ ROZHOVOR, VE KTERÉM MAGDALENA PREININGEROVÁ POVÍDÁ O SPOLUPRÁCI ZLÍNSKÉHO MUZEA S EXPEDICÍ Z101.

 

Foto: Jan Karásek a Michaela Mitáčková