Zlínský publicista a redaktor Jakub Malovaný právě připravuje novou knihu s názvem Samet v divadle. Cílem této publikace je zmapovat neopakovatelné a dnes už jen těžko představitelné události listopadových revolučních dní roku 1989 v tehdejším Gottwaldově, a to skrz příběh a život v Divadle pracujících.

Právě divadlo a lidé v něm byli největším hybatelem veškerého dění a v posledních měsících roku 1989 hráli zásadní a velmi stěžejní roli.

Respondenty, kteří příběh do knihy detailně popisují, jsou současní i bývalí zaměstnanci Městského divadla Zlín. Například herci Rostislav Marek a Ivan Kalina, herečka Helena Čermáková, dramaturgyně Jana Kafková nebo scénograf a výtvarník Jaroslav Čermák.

Autor se v publikaci zaměřuje na první dny Sametové revoluce a období bezprostředně následující, a to až do března roku 1990, kdy Václav Havel navštívil zlínské divadlo, ve kterém byla právě uvedena jeho hra Zahradní slavnost.

„Nápad zpracovat téma Sametové revoluce v tehdejším Gottwaldově vznikl před několika lety, a to v momentě, kdy jsem zjistil, že můj tehdejší kolega, herec Městského divadla Zlín, Rostislav Marek, má neskutečné množství autentických dokumentů právě z této doby. Zjistil jsem, že jako přímý účastník revolučních dní a člen stávkového výboru vlastní a už třicet let pečlivě ochraňuje zápisy ze schůzí, plakáty, transparenty, různá prohlášení i autentická svědectví, fotografie a spoustu divadelního materiálu. Taky jsem si uvědomil, že má co říct, že má na co vzpomínat a má co barvitě vyprávět,“ říká autor připravované publikace Jakub Malovaný.

Veškeré zmíněné a nikdy nepublikované artefakty budou v knize zveřejněny a dokreslí tak příběh zásadních dní naší novodobé historie. „O Sametové revoluci toho bylo napsáno opravdu hodně, ale nikdy na mě revoluce nedýchla tak intenzivně, jako právě přes tyto všemožné dokumenty a hlavně debaty. Najednou jsem měl pocit, že se historie, která pro mě byla do té doby možná i trošku vzdálená, odvíjí před mýma očima. Že díky lidem a jejich autentickým vzpomínkám, které se vážou k místu mně tak důvěrně známému, k divadlu, vnímám listopadové události mnohem barvitěji a dalo by se říct, že i mnohem osobněji,“ dodává Jakub Malovaný.

Aktuálně ale tvůrci hledají další všemožné fotografie, případně i jiné dobové materiály, z osobních rodinných archivů, které zachycují dění v ulicích Zlína, nebo které jinak reflektují revoluční období. V případě, že uvedené materiály vlastníte a jste ochotni je poskytnout k okopírování a případnému zveřejnění v připravované publikaci, zasílejte je na email jakub.malovany@seznam.cz.

Vznik publikace Samet v divadle můžete finančně podpořit také skrz crowdfundingový portál HitHit, kde na vás čeká celá řada tematických odměn a kde se dozvíte mnoho dalších informací – HitHit.