Městské divadlo Zlín připravilo v souvislosti s oslavami sedmdesátiletého výročí založení divadla ve Zlíně (dříve Divadlo pracujících) publikaci mapující jeho dosavadní historii od vzniku v roce 1946 až do současnosti pod názvem Městské divadlo Zlín 70 sezon.

V knize je zaznamenána také dosavadní inspicientská stopa Jakuba Malovaného.

Oproti dosud nejrozsáhlejší publikaci MDZ k 50letému výročí, která je sestavena převážně z textů pamětníků, pracují autoři Iva Mikulová a Marcel Sladkowski téměř výlučně s archivními zdroji (archiv divadla a SOkA Zlín) a snaží se doplnit a rozšířit dosud nezpracovaná období historie divadla (zejména jeho raných počátků nebo historické milníky let 1968 a 1989).

Publikace byla slavnostně pokřtěna a oficiálně uvedena do prodeje v sobotu 12. prosince 2015 při příležitosti premiéry Revizor.

Milovníci zlínského divadla se mohou těšit na dosud nezveřejněné informace a souvislosti uměleckého směřování divadla v různých obdobích. Poprvé je zde zdokumentováno období posledních pěti let (2010 – 2015), ve kterých nebyla publikována žádná ročenka. Přidanou hodnotou je kapitola Ladislavy Horňákové o architektonickém a výtvarném řešení budovy divadla.

Kniha obsahuje také unikátní, dosud nezveřejněné fotografie a obrazový materiál různého typu (programy, výstřižky, atd.). Součástí jsou komplexní soupisy a přehledy (premiér, ocenění, zaměstnanců divadla a další), které doplňují představu o významnosti divadla (nejen) v kontextu regionální tvorby.

Publikace, kterou graficky zpracoval Zdeněk Macháček (Studio 6. 15), je určena všem zájemcům o historii divadla, a to jak z řad veřejnosti, tak díky rozsáhlému poznámkovému aparátu také odborníkům a studentům.

Knihu zakoupíte u uvaděček ve foyer zlínského divadla během představení.