“Divadelní evangelium tady a teď”

Je to více než dva tisíce let, co přišel na svět mezi vlastní, ale jeho vlastní ho nepoznali. Ale upřímně – bylo by to dnes jiné? Zanechal nám po sobě své myšlenky. Jenže co se stalo s těmi evangelii, které se do Nového zákona nevešly? Co takové evangelium podle Jidáše? Nebo podle Máří Magdaleny? Nebo podle Tomáše, kterému všichni přezdívají Nevěřící? Koneckonců i apoštol Petr byl jenom člověk a nebyl svatý. A popravdě řečeno, Ježíš byl zde na zemi taky jenom člověk. A vůbec – Bůh ví, jak to tehdy vlastně bylo… Tak proč ten příběh stále žije? Co je na něm tak zvláštního? Že by naděje? Copak dnes ještě může někdo věřit na zázraky? Možná už jste ten starý příběh z Bible slyšeli stokrát a možná jej uslyšíte poprvé. Ale stojí za to si ho poslechnout…

Spasitel? Vykupitel? Král? Světlo světa?

Člověk? Syn člověka? Bůh? Učitel? Rabbi?

Nebo blázen? Kouzelník? Pošetilec? Naiva?

Pod mnoha jmény. Mnoha různými pohledy.

Často radikálně protikladnými.

Prostřednictvím kanonických evangelií.

Prostřednictvím apokryfů.

Prostřednictvím domněnek a hypotéz.

Tady a teď

v Městském divadle Zlín

se snažíme znovu pochopit.

Ježíš očima učedníků.

Ježíš očima jeho Matky.

Ježíš očima Máří Magdalény.

Ježíš očima Heroda.

Ježíš očima Piláta.

Ježíš očima Jidáše.

Ježíš očima Kaifáše.

Ježíš očima Josefa z Arimatie.

Ježíš Vašima očima.

A Pavel z Tarsu jako zprostředkovatel našeho odmítání, otázek a pochybností.

INRI

Pátrání po pravdě, smyslu a síle osobnosti.

Co je podstatné?

Láska?

Víra?

Milosrdenství?

 

Realizační tým:

Režie: Hana Mikolášková

Dramaturgie: Vladimír Fekar

Scéna: Lucie Labajová

Kostýmy: Zuzana Přidalová

Hudba: Mario Buzzi

Pohybová spolupráce: David Strnad

Inspice: Jakub Malovaný

Nápověda: Šárka Machová

 

Délka představení: 2 hod. 40 min. (včetně přestávky)

Premiéra: 20. 02. 2016

Derniéra: 14. 04. 2017

 

Obsazení:

Zdeněk Lambor (Ježíš / Ješua), Marek Příkazký (Jidáš / Juda), Markéta Kalužíková / Kateřina Liďáková (Máří / Marie), Tomáš David (Matouš Lévi), Vojtěch Johaník (Šimon Petr), Jan Řezníček (Jan), Josef Koller (Pavel z Tarsu), Marie Vančurová (Marie), Marta Bačíková (Marta), Romana Julinová (Marie matka), Jan Leflík (Josef z Arimatie), Rostislav Marek (Kaifáš), Luděk Randár (Herodes), Eva Daňková (Herodiada), Jana Drgová (Salome), Pavel Vacek (Pilát Pontský), Tamara Kotrbová (Claudia Procula), Jakub Malovaný (Bezejmenný), Šimon Dohnálek / Stavros Pozidis (Bezejmenný), Pavel Procházka (Bezejmenný), Zdeněk Nedorost (Bezejmenný), Lucie Bánovská (Bezejmenná), Aneta Porubová (Bezejmenná), Šárka Machová (Bezejmenná), Jan Machů (Lazar)