PODPALUBNÍ DENÍK: 03

Expedice Z101 usiluje o připomenutí a rozšíření první cesty legendární cestovatelské dvojice Hanzelky a Zikmunda napříč Afrikou a Amerikou. Uskuteční se v letech 2021 – 2023. Jejím hlavním protagonistou je Tomáš Vaňourek, který je rovněž spoluautorem předchozího úspěšného projektu Zikmund100.

Projekt Zikmund100 v roce 2018 zopakoval asijskou cestu HaZ, ze které vznikla řada produkcí včetně cestopisu, srovnávacích fotografií, filmu či série přednášek pro veřejnost a školy.

Projekt Expedice Z101 bude oficiálně zahájen v dubnu 2021 a to s ročním odkladem způsobeným pandemií covid-19, nicméně formát a rozsah cesty zůstal zachován a v některých ohledech dokonce rozšířen. Rok 2021 bude věnován Africe, rok 2022 Latinské Americe se symbolickým vyvrcholením v New Yorku, což je místo, kam legendární dvojice HaZ z politických důvodů nikdy nedorazila. Expedice Z101 chce tuto cestu dokončit a HaZ do NY „dovézt“. Rok 2023 pak bude ve znamení Severní Ameriky a vznikajících produkcí, které budou prezentovány po celém světě, a to ve spolupráci s Českými centry, které jsou partnerem projektu.

Africká etapa bude realizována závodním speciálem, který byl původně využíván Alešem Lopraisem v rámci Rallye Dakar. Na vozu došlo k řadě úprav tak, aby ještě dlouho odpovídal záměrům a nárokům expedice. Díky spolupráci s Autoklubem ČR se tento speciál stal klíčovým prvkem celé první etapy projektu, který ukáže, že i dnes je možné objevovat stále nová místa. Expediční charakter výpravy se bude projevovat jak v jejím dobrodružném rozměru cíleném na zdolávání náročných terénů a podmínek, tak také v jejím přesahu směrem k reflexi významných a specifických témat, souvisejících s navštívenými lokalitami. Cílem není jen navštívit zajímavá místa, ale především ukázat, že i v době, kdy je možné mít celý svět v mobilu, existuje šance zažívat nevšední zážitky a posouvat své limity.

Tomáš Vaňourek a Linda Piknerová před vilou pana Miroslava Zikmunda.

Společně s využitím historických materiálů HaZ, které byly po řadu dlouhých měsíců průběžně nastudovávány v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, podporou Klubu HaZ a zejména pak samotným panem Miroslavem Zikmundem, který v roce 2021 oslavil své 102. narozeniny, budou vznikat ojedinělé výstupy, které budou mít jak aktuální rozměr, tak historický přesah. Díky této ojedinělé podpoře, které se Expedici Z101 dostává, může vznikat projekt, ve kterém se potkává historický odkaz a současná chuť po poznání toho, jak se mění svět a my s ním.

Africká cesta je koncipována tak, aby původní trasu HaZ nejen kopírovala, ale současně ji rozšiřovala. V ideálním případě by měla vést od Maroka po Egypt a z Egypta po východním pobřeží Afriky až do Kapského Města, kde bude ukončena na sklonku tohoto roku, přičemž bude následovat přesun do Latinské Ameriky. Změny trasy jsou vyhrazeny v návaznosti na aktuální situaci, což bezesporu přidá na expedičním charakteru celé cesty, jež v důsledku onemocnění covid-19 byla několikrát budována od samého začátku.

Tým bude tvořen třemi až čtyřmi členy, které bude vedle Tomáše tvořit Linda Piknerová zajišťující odborný background projektu a kameraman a fotograf, zaznamenávající samotný průběh expedice. Vznikající výstupy zahrnující nejen přípravy, ale také cestu samotnou, komentáře ze zázemí projektu a osobností, které se podílely na jejím vzniku, budou k vidění mj. prostřednictvím profilu Jakub Malovaný Publicista.

Předchozí projekt Zikmund100, přípravy Expedice Z101 a její samotný průběh jsou k vidění na sociálních sítích projektu (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube kanál vždy pod názvem Expedice Z101).

 

PODÍVEJTE SE NA KRÁTKÝ ROZHOVOR, VE KTERÉM TOMÁŠ VAŇOUREK POVÍDÁ O BLÍŽÍ SE EXPEDICI Z101.

 

Foto: Archiv Expedice Z101