V lednu proběhly dvě besedy k nové knize Jakuba Malovaného, která nese název Samet v divadle a podrobně mapuje události revolučních dní roku 1989 v tehdejším Gottwaldově, a to na zcela odlišných místech. První beseda se uskutečnila na půdě Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a ta druhá se konala v legendární Šopě, což je vyhlášená zlínská hospůdka.

Kromě autora se na obou besedách představila také celá řada vzácných hostů. Samozřejmě nechyběly přední tváře Listopadu 89, jako například herci Rostislav Marek a Ivan Kalina nebo herečka Helena Čermáková, o tehdejším divadelním fungování pak povídala dramaturgyně zlínského divadla Katarína Kašpárková Koišová a oběma večery provázel umělecký šéf Městského divadla Zlín Patrik Lančarič. Besedy byly výjimečné také díky hudebnímu programu, o který se postaral herec a muzikant, frontman kapely Ateliér, Matěj Štrunc.

„Všichni jsme si to opravdu moc užili, obě besedy dopadly nad očekávání. Vždy o nás bylo skvěle postaráno, přišlo mnoho lidí, které téma zajímalo, a díky tomu proběhly krásné dvouhodinové debaty,“ řekl autor publikace Jakub Malovaný. Poděkování patří jak Krajské knihovně Františka Bartoše, tak samozřejmě i Šopě. V neposlední řadě pak také všem, co přišli a na obou besedách vytvořili perfektní atmosféru.

Několik fotografií z besedy v Krajské knihovně Františka Bartoše najdete tady.

O KNIZE SAMET V DIVADLE

Publikace Samet v divadle z pera již renomovaného zlínského redaktora a publicisty Jakuba Malovaného vypráví příběh sametové revoluce ve Zlíně, v tehdejším Gottwaldově…

Vypráví příběh, jenž je seskládán z autentických dokumentů a dobových materiálů, které třicet let schraňoval a ve svém osobním archivu opečovával herec Divadla pracujících (dnešního Městského divadla Zlín), důležitá osobnost listopadových událostí, Rostislav Marek. Dále je příběh seskládán z rozhovorů s respondenty, rovněž členy stávkového výboru a Občanského fóra, a to například s Ivanem Kalinou, Janou Kafkovou, Jaroslavem a Helenou Čermákovými i mnohými dalšími, kteří větší či menší vzpomínkou rozvíjeli bohatou revoluční dějovou linku.

Tato velmi pestrá mozaika osobních zážitků a upomínek činí publikaci zcela výjimečnou. Z divadla na náměstí a zase zpátky, i tak by se ve stručnosti dalo popsat dějiště tohoto dramatického vyprávění.

Součástí publikace je i samostatná kapitola reflektující změny v dramaturgii, v uměleckém i ideovém směřování divadla a rozsáhlá fotogalerie obsahující také skeny uvedených autentických dokumentů z listopadu 1989.

KDE SI MŮŽETE KNIHU ZAKOUPIT?

Samet v divadle si můžete zakoupit v Městském divadle Zlín nebo v Muzeu jihovýchodní Moravy. Objednat si ho můžete ale také přes emailovou adresu jakub.malovany@seznam.cz.